NƏ ÜÇÜN SIXILMIŞ TƏBİİ QAZ (STQ)?

car

SƏRFƏLİ

Metan qazı yanacağa təxmini 50% qənaət etmək imkanı verir.
TƏHLÜKƏSİZ

Yanacaq növləri arasında ən təhlükəsiz yanacaq növü hesab edilir. Havadan yüngül olması və sıxılma ilə mayeyə keçmədiyinə görə təhlükəsiz qaz adını alıb.

EKOLOJİ TƏMİZ

Metan qazı neft əsasında deyil, təbii qaz əsasında istehsal olunur. Bu halda isə təbiətə zərərli qaz ifraz olmur.


FAYDALI & UCUZ

Mühərrikin ömrünü 40% artırır. Yağ dəyişmə intervalını iki dəfə uzadır

AVADANLIQLAR

car

TƏRƏFDAŞLAR

car
YUXARI